Memòria del 31: temps d’esperança

Sinopsi

Memòria del 31: temps d’esperança (l’arribada de la República a la vila), 2014

 

Fragment